Jednodnevna putovanja za članove kluba 2017.

22.04.
20.05.
14.07.
22.07.
15.08.
07.10.
Čabarsko veselje
Na Krivom putu
Iron Pedala
Lička Plješivica
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2017.


02.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Tijelovska biciklijada
22.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
09.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-6.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2017.

29. - 30.04.
19. - 20.08.  
28. - 03.09.
30. - 01.10.
Paška čipka
Vršič
Osijek-Vukovar-Ilok
Pedale idu na more

Obavijesti

REDOVNE KLUPSKE VOŽNJE
Subotom i nedjeljom, s polaskom u 09,00 h iz Haulikove (caffe bar 'Libero').

IZBORNA SKUPŠTINA 02.02.2018.
Izborna skupština kluba održati će se u petak 02.02.2018. godine, u Obrtničkom centru, Haulikova 14, sa početkom u 19,00 h.

19 serpentina (čez Loško Steno do Kolpe)

SRK PEDALA-LAGANINI organizira 21.07.2018. godine (subota) jednodnevno kružno biciklističko putovanje u Sloveniju i Gorski Kotar:

- 19 serpentina (čez Loško Steno do Kolpe) –

(Dol – Livold – Kočevska Reka - Čačič – Ribjek – Fara - Dol)

Loska1

- Kočevska reka -

Loska2

- Loška stijena -

Loska3

- 19 serpentina -

PLAN PUTA (biciklom 98 km, sve asfalt):

Parking 'Spar' u Grabriku
Karlovac – Lukovdol - Dol (autom 55 km)
Dol – Brezovica (uspon)
Brezovica – Livold (ravno)
Livold – Kočevska Reka (ravno)
Kočevska Reka – prijevoj (uspon)
prijevoj – Ložec (spust)    
Ložec – Fara (ravno)
Fara – Dol (ravno)
Dol – Lukovdol - Karlovac (autom 55 km)     


11 km   
15 km
13 km
11 km 
10 km
16 km
22 km

06:30
07:00 – 08:00
08:30 – 09:30    (30 min odmor)
10:00 – 11:00    (20 min odmor)
11:20 – 12:00    (60 min užina)
13:00 – 14:00    (20 min odmor)
14:20 – 14:40    (20 min odmor)
15:00 – 16:00    (60 min užina)
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
   
Prijevoz:
Hrana i piće:

kombi + prikolica + osobni automobili (s nosačima za bicikle)
u vlastitoj režiji

Loska4 Kupa (slov. Kolpa), sa 295 km dužine treća je rijeka u Hrvatskoj po dužini. Izvire pod Risnjakom, 24 km zračne linije od Jadranskog mora, a otiče u 1.500 km udaljeno Crno more. Izvor Kupe je 200 m dugo i 50 m široko krško jezero, u kojem su se ronioci spustili do 154 m dubine.
Staro ime Kupe je Colapis, nastalo po prastarom ilirskom plemenu Kolapiani, a znači 'kriva rijeka'.
Na 5 km od izvora, u Kupu se kod Osilnice ulijeva Čabranka, odakle je Kupa slijedećih 118 km, sve do ispod Metlike, granica između Hrvatske i Slovenije.
Loska5 Gornja Kupska dolina duboko je urezana u vapnenačku visoravan, u nekim dijelovima i kanjonskog tipa. Kupa je najsjevernija rijeka Dinarskog gorja koja teče prema Savi. Zbog uske doline i udaljenosti od važnijih prometnih pravaca, Gornja Kupska dolina slabo je naseljena sve do Bele krajine.
Manja naselja razvila su se na ušćima pritoka, gdje se uska dolina nešto proširuje (Čabar, Osilnica, Brod na Kupi, Kostel, Stari trg). Na uskim dijelovima doline uz rijeku ima mjesta tek za cestu, a stanovnika praktično nema.
Loska6 Strma Reber (993 m) prijevoj je na regionalnoj cesti od Kočevske Reke prema Osilnici (294 m). Sa prijevoja se nova cesta u 19 serpentina spušta u dolinu Kupe. Svaka serpentina označena je brojem i visinom, pa cestu zovu 'mali Vršič'.
Na spustu prema Osilnici već se više godina krajem srpnja održava međunarodno skateboard takmičenje 'Red Bull No Paws Down'. U opasnom spustu kroz 19 serpentina boarderi dostižu brzinu i do 80 km/h, uz jednostavno pravilo – ne smije se rukom dotaknuti asfalt.
Loska7 Kočevska Reka, selo sa 300 stanovnika, leži na raskršću puteva od Kočevja prema Kupi i Ložu. Ime je dobilo po ponornici Reški potok, čiji je gornji tok pregrađen branom i čini jezero 2 km dužine i do 6 m dubine. U selu se nalazi najdeblji orah u Sloveniji, visok 15 m, sa opsegom od 4,3 m u visini prsa, star više od 400 godina.
Širi kraj poznat je iz vremena bivše države, kada je bio strogo čuvano područje zbog vojnih objekata i podzemnih bunkera, koji su trebali biti zapovjedna mjesta u slučaju rata. Jedan takav objekt, K-35, uređen je i otvoren za obilazak.
Loska8 Loška Stena (875 m) uzdiže se iznad Gornje Kupske doline, iznad sela Grintovec, Ložec i Ribjek. Uz Firstov Rep i Moža čini rub Borovške Gore, 700 m iznad Kupe.
Pješački pristup do vrha moguć je iz smjera Kočevske Reke (Ravne, prijevoj Strma Reber, 18. serpentina) ili iz doline Kupe (Osilnica, Bezgovica).
Sa vrha osamljene stijene, koji se poput pramca broda uzdiže iznad Kupske doline, otvara se jedinstven pogled na dolinu Kupe, okolna brda i Gorski Kotar.

- mapa -

Poveznica na mapu

Loska9

Kvarnerska rivijera

SRK PEDALA-LAGANINI organizira 19.05.2018. godine (subota) jednodnevno kružno biciklističko putovanje na sjeverni Jadran:

- Kvarnerska rivijera –

(Bakarac – otok Krk – otok Cres – Opatija - Rijeka - Bakarac)

Kvarner1

- most kopno-Krk -

Kvarner2

- cesta na Cresu -

Kvarner3

- Opatijska rivijera -

PLAN PUTA (biciklom 130 km):

Parking 'Spar' u Grabriku
Karlovac – Bakarac (autom 110 km)
Bakarac – most Krk - Njivice    
Njivice – Malinska – Valbiska
trajekt Valbiska - Merag
Merag - Predošćica
Predošćica - Porozina
trajekt Porozina - Brestova
Brestova – Mošćenička Draga
Mošćenička Draga – Preluk
Preluk - Rijeka – Martinšćica
Martinšćica – Kostrena – Bakarac
Bakarac – Karlovac (autom 110 km)       
             
            
17 km
18 km
    
18 km
15 km
    
17 km
16 km
15 km
14 km

05:30
06:00 – 07:30
08:00 – 09:00    (30 min odmor)
09:30 – 10:30
10:45 – 11:10
11:10 – 12:40    (60 min ručak)
13:40 – 14:40
15:00 – 15:20
15:20 – 16:00    (20 min odmor)
16:20 – 17:00    (20 min odmor)
17:20 – 18:00    (20 min odmor)
18:20 – 19:00
19:30 – 21:00
   
Prijevoz:
Hrana i piće:

kombi + prikolica + osobni automobili (s nosačima za bicikle)
u vlastitoj režiji

- mapa -

Poveznica na mapu

Kvarner4Kvarner5
Kvarner6

visinski profil 1: Bakarac – otok Krk - Valbiska (35 km)

Kvarner7

visinski profil 2: Merag – otok Cres - Porozina (33 km)

Kvarner8

visinski profil 3: Porozina – Opatija - Preluk (33 km)

Kvarner9

visinski profil 4: Preluk – Rijeka – Bakar - Bakarac (29 km)

Kvarner10

Bribirske stijene

SRK PEDALA-LAGANINI organizira 28.04.2018. godine (subota) jednodnevno kružno biciklističko putovanje u Gorski Kotar i Vinodolsko Primorje:

- Bribirske stijene –

(Fužine – Plase - Grižane - Bribir – Lukovo – Lič - Fužine)

Bribir1

- Bribirske stijene -

Bribir2

- vidikovac Pridva -

Bribir3

- pogled s Mahavice -

PLAN PUTA (biciklom 67 km, sve asfalt):

Parking 'Spar' u Grabriku   07:00
Karlovac – Fužine (autom 80 km, AC)   07:30 – 08:30
Fužine – Benkovac - Plase 11 km   09:00 – 09:40    (20 min odmor)
Plase – Mahavica – vidikovac Pridva 9 km 10:00 – 10:40    (50 min užina)
Pridva - Grižane – Bribir
15 km 11:30 – 12:30    (20 min odmor)
Bribir – Lukovo 15 km 12:50 – 14:40    (20 min odmor)
Lukovo - Ravno    7 km 15:00 – 16:00    (30 min užina)
Ravno – Lič - Fužine 10 km 16:30 – 17:30
Fužine - Karlovac (autom 80 km, AC)         18:00 – 19:00
   
Prijevoz:
Hrana i piće:

kombi + prikolica + osobni automobili (s nosačima za bicikle)
u vlastitoj režiji

 

- mapa -

Poveznica na mapu

Bribir4Bribir5

Bribir6 Vinodol ili Vinodolska dolina nalazi se u zaleđu Crikvenice, pružajući se od Križišća do Novog Vinodolskog.
Vinodol se spominje u 12. stoljeću u 'Ljetopisu popa Dukljanina', a povijesno je poznat po Vinodolskom zakoniku iz 1288. godine, kojeg su donijeli glavari vinodolskih gradova, a uređuje odnose gradova s njihovim feudalnim gospodarima – knezovima Frankopanima.
Današnja Vinodolska općina sa sjedištem u Bribiru obuhvaća 4 naselja – Bribir, Drivenik, Grižane i Tribalj, a broji 3.500 stanovnika.
Bribir7 Bribirske stijene pružaju se u smjeru SZ-JI u dužini od 20 km, od Križišća do Bribira, kao dolomitni rub izdignute gorsko-kotarske visoravni, visine 300 do 600 m iznad pojasa vegetacije. U njihovu je zaleđu niz vrhova preko 1.000 m visine (Medviđak, Kobiljak, Zagradski Vrh, Treskavac).
U novije vrijeme Bribirske su stijene sve popularnije među planinarima, alpinistima, paraglajderima, biciklistima i off-road motociklistima. Na rubu stijena uređena su 3 vidikovca – 'oči Vinodola' - Mahavica (781 m) iznad Drivenika, Pridva (573 m) iznad Grižana i Slipica (446 m) iznad Bribira.

visinski profil 1: Fužine – Plase – Mahavica - Pridva - Grižane – Bribir (34 km)

Bribir8

visinski profil 2: Bribir - Slipica - Lukovo – Ravno – Lič – Fužine (33 km)

Bribir9

bozic