Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
06.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Članci

Vožnje u 2016.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 24.01. Planinarski izlet na Japetić 10 9
2 30.01. Klc-Jamnica-B. Kovačevac-Klc 85 4
3 31.01. Tradicionalni uspon na Sv. Geru 25 14
4 07.02. Dolina kardinala 50 5
5 21.02. Carevo Selo-Brig 45 11
6 27.02. Lipa-Protulipa 60 4
7 28.02. Jarče Polje 40 3
8 05.03. Jurovski Brod-Rosopajnik 100 3
9 06.03. Lulić-Krašić-Ozalj 55 7
10 19.03. Josipovo u Cetingradu 110 4
11 20.03. Protulipa-Lipa 60 9
12 26.03. Krašić 50 5
13 28.03. Netretić-Zadobarje 35 3
14 02.04. Jamnica-Lasinja 85 4
15 03.04. Proljetna biciklijada 40 20
16 09.04. Lović Prekriški 65 3
17 16.04. S kolesom po Suhi Krajini 70 12
18 17.04. Donja Kupčina-Skakavac 70 4
19 17.04. Blatnica-Cerovac 55 7
20 23.04. Guslača 80 5
21 30.04. Barilović-G. Stol-Netretić 85 6
22 07.05. U Brodu na Kupi 95 15
23 07.05. Kostanjevac 70 3
24 08.05. Krašić 50 7
25 08.05. Krašićka biciklijada 100 5
26 14.05. Breveto Lipik 225 3
27 21.05. Zdihovo-Trošmarija 95 6
28 22.05. Dolina kardinala 50 7
29 28.05. Lijepa Naša: Karlovac-Otočac 110 13
30 29.05. Lijepa Naša: Otočac-Sveti Rok 90 13
31 30.05. Lijepa Naša: Sveti Rok-Knin 70 13
32 31.05. Lijepa Naša: Knin-Lozovac 50 13
33 01.06. Lijepa Naša: Lozovac-Starigrad Paklenica 95 13
34 03.06. Lijepa Naša: Starigrad Paklenica-Karlobag 50 13
35 04.06. Lijepa Naša: Karlobag-Grabovac 110 13
36 05.06. Lijepa Naša: Grabovac-Karlovac 90 13
37 11.06. Bajina etapa 150 12
38 18.06. Od Korane do Skradske Gore 70 18
39 22.06. Klc-Topusko-Klc 110 10
40 25.06. Putevima 110. brigade 160 22
41 01.07. Ironpedala 400 4
42 10.07. Karlovačke 4 rijeke 95 20
43 17.07. Tour d'France: Aosta-Corvinia-Aosta 110 9
44 18.07. Tour d'France: Aosta-Grand St. Bernard-Aosta 65 9
45 19.07. Tour d'France: La Thuille-Petit St. Bernard-Bourg 45 8
46 20.07. Tour d'France: Sallanches-Chamonix-Sallanches 80 8
47 23.07. Lipa-Protulipa 60 4
48 24.07. KLc-Krašić-Vivodina-Klc 60 4
49 30.07. Klc-Samobor-Mrzlo Polje-Krašić-Klc 130 4
50 31.07. Klc-D. Kupčina-Skakavac-Klc 70 4
51 04.08. Od Kupe do Kapele: Klc-Ogulin 120 12
52 05.08. Od Kupe do Kapele: Ogulin-Slunj 90 12
53 06.08. Od Kupe do Kapele: Slunj-Lasinja 90 12
54 07.08. Od Kupe do Kapele: Lasinja-Klc 90 15
55 13.08. Klc-Ogulin-Bjelsko-Klc 140 3
56 14.08. Klc-Kostanjevac-Klc 75 3
57 15.08. Marija Bistrica 105 10
58 20.08. Klc-Bosiljevo-G. Stol-Lipa-Klc 100 7
59 21.08. Rokovo u Skakavcu 45 4
60 27.08. Stelvio Bike Day: Laas-Stelvio (2.757)-Laas 80 9
61 03.09. Klc-Rosopajnik-Kamanje-Klc 80 7
62 04.09. Klc-Krašić-Trg-Klc 60 6
63 10.09. Dani Kamanja 80 3
64 10.09. Pedale idu na more: Klc-Selce 135 13
65 11.07. Pedale idu na more: Selce-Klc 135 11
66 24.09. Klc-Pisarovina-Skakavac-Klc 85 4
67 25.09. Klc-Bukovlje-Klc 55 7
68 01.10. Planinarski izlet: Zavižan-Rožanski Kukovi 15 16
69 08.10. Klc-Skakavac-Novigrad-Klc 80 4
70 16.10. Klc-Krašić-Vrhovac-Klc 60 9
71 22.10. kod Grge: Klc-Pokupsko-L. Sredičko-Klc 115 5
72 23.10. Klc-Jarče Polje-Klc 45 5
73 29.10. Klc-Barilović-Jankovo Selište (skela)-Kozalj Vrh-Klc 80 6
74 30.10. Posjet HE Ozalj 1 - Munjara 45 23
75 20.11. Klc-Jarče polje-KLc 45 3
76 03.12. Klc-Krašić-Klc 50 3