Jednodnevna putovanja za članove kluba 2020.

23.05.
20.06.
18.07.
15.08.

Zagorski dvorci
Pustinjska
Kanjon Korane
Velika Gospa

Biciklijade 2020.


22.03.   
Proljetna biciklijada
30.05.    Putevima 110 brigade
11.06.    Tijelovska biciklijada
21.06.
    Od Korane do Skradske gore

12.07.    Karlovačke 4 rijeke
1.-2.08.  Županijska biciklijada
04.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2020.

22. - 29.08.
19. - 20.09.
Od Balatona do Baranje
Pedale idu na more
MARATONI:
04. - 05.07. 

05. - 06.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Jednodnevna biciklistička putovanja 2015.g

SRK Pedala Laganini organizira za članove jednodnevna poučna biciklistička putovanja:

istra2

28.03.2015. - Istarski Vijađ

Buzet – Pazin – Livade – Buzet

suhakrajina1

18.04.2015. - S kolesom po Suhi krajini

Dvor – Žužemberk – izvor Krke – Dobrepolje – Suha krajina

hehe1

16.05.2015. - 'HE - HE'

Klc – HE Lešće - Trošmarija – HE Gojak – Bosiljevo - Klc

Mrkopalj1

24.05.2015. - 'Mrkopalj - Fužine'

Delnice – Mrkopalj – Begovo Razdolje – Fužine - Delnice

risnjak1

30.05.2015. - Risnjačka osmica

Delnice – G. Jelenje – Platak – Kamenjak - Lokve - Delnice

krnjak2

13.06.2015. - 'Od Korane do Skradske Gore'

Malići - Dugi Dol - Krnjak - Podgorje - Čatrnja - Gornji Skrad - Ponorac

Marija Bistrica1

15.08.2015. - 'Marija Bistrica'

Josipdol - Blata - Glibodol - Jezerane - Modruš – Josipdol

preko kupe

03.10.2015. - 'preko Kupe i natrag'

Bosanci – Vinica – Stari Trg - Blaževci – Lukovdol – Bosanci