Jednodnevna putovanja za članove kluba 2019.

13.04.
29.06.
27.07.
15.08.

Po vučjim stazama
Do kapije i nazad
Goranska 2 jezera
Velika Gospa

Biciklijade 2019.


07.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Od Korane do Skradske gore
20.06.    Tijelovska biciklijada
25.06.    Putevima 110 brigade
07.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-4.08.  Županijska biciklijada
06.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2019.

20. - 21.07.
15. - 24.08.
14. - 15.09.
Vršič
Paris-Brest-Paris

Pedale idu na more
MARATONI:
13. - 14.07. 

07.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

O klubu

Mala Iron Pedala

Po prvi put ove godine
SRK PEDALA LAGANINI
organizira:

- Mala Iron pedala 2018. –

- 200 km u 13,5 h -
(26. 05. 2018.)

Kao pripremu za pravi Iron koji se vozi u mjesecu srpnju, SRK Pedala laganini organizira po prvi put biciklijadu „Mali Iron“ za sve one koji žele probati odvesti 200 km.
Trasa „Malog irona“ obilazi jedan dobar dio županije, ali u smjeru suprotnog od pravog Irona. Osim toga, vrijeme je ograničeno na 13,5 sati, baš kao i u slučaju breveta 200 km.

- Mapa -

malairon

 

Plan puta – 26.05.2018. – 211 km

Karlovac – Tušilović(13 km)
Tušilović – Vojnić (15 km)
Vojnić – Cetingrad (33 km)    
Cetingrad – Slunj (20 km)    
Slunj – most Korana (24 km)
Most Korana – Bjelsko (10 km)    
Bjelsko – Saborsko (8 km)
Saborsko – Plaški (20 km)
Plaški – Josipdol (18 km)
Josipdol – Zvečaj (30 km)
Zvečaj – Karlovac (20 km)
08:00 – 08:45 (45 min)
08:55 – 09:50 (55 min)
10:00 – 11:40 (100 min)    
12:00 – 12:50 (50 min)
13:00 – 14:30 (90 min)
14:40 – 15:40 (60 min)
15:45 – 16:00 (15 min)
16:30 – 17:30 (60 min)
17:40 – 18:40 (60 min)
18:50 – 20:10 (80 min)
20:30 – 21:30 (60 min) 
10 min odmor
10 min odmor
20 min odmor
10 min odmor
10 min odmor
5 min odmor
30 min odmor
10 min odmor
10 min odmor
20 min odmor

 

Pozivaju se biciklisti SRK „Pedala Laganini“ da razmisle o učestvovanju u biciklijadi. Biciklijada se vozi bez pratnje servisnog vozila, te je koncipirana tako da je skupina neovisna o drugima izvana, te da sama može sebi pomoći pri manjim kvarovima. Za eventualni veći kvar ili nezgodu postoji dežurni član kluba koji će doći pokupiti sudionika.