Jednodnevna putovanja za članove kluba 2019.

13.04.
29.06.
27.07.
15.08.

Po vučjim stazama
Do kapije i nazad
Goranska 2 jezera
Velika Gospa

Biciklijade 2019.


07.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Od Korane do Skradske gore
20.06.    Tijelovska biciklijada
25.06.    Putevima 110 brigade
07.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-4.08.  Županijska biciklijada
06.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2019.

20. - 21.07.
15. - 24.08.
14. - 15.09.
Vršič
Paris-Brest-Paris

Pedale idu na more
MARATONI:
13. - 14.07. 

07.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Vožnje u 2012. godini

Vožnje u 2011.g.

Datum Relacija Biciklista Km Karta Slike
02.12.2012. 3 50  
24.11.2012. Klc-Jurovski Brod-Netretić-Klc 4 65  
18.11.2012. Klc-Trg-D.Stative-Zadobarje-Klc 8 50  
11.11.2012. Klc-Barilović-G.Stol-Belavić-Klc 7 60  
28.10.2012. Klc - Ozalj - Reštovo - Klc 11 65 Link
27.10.2012. Klc - G.Stol - Lešće - Bosiljevo - Klc 5 75
21.10.2012. Klc - Krašić - Ozalj - Klc 6 55
14.10.2012. Klc-Blatnica-Vukmanić-Ladvenjak-Klc 6 50  
13.10.2012. Klc-Dolina kardinala-Kostanjevac-Ozalj-Klc 3 70  
06.-07.10.2012. Paška čipka (Prezid - Pag - Novalja - Lun)  8 125  
30.09.2012. Klc-Netretić-Jurovski Brod-Ozalj-Klc 8 75  
29.09.2012. Klc-Jarče Polje-Gen. Stol-Barilović-Klc 4 75  
23.09.2012. Klc-Jaska-Kupinec-Pisarovina-Klc 7 90  
22.09.2012. Maratonski krug 4 75  
16.09.2012. Selce-Ogulin-Karlovac 6 130  
15.09.2012. Klc-Ogulin-Selce 12 130  
09.09.2012. Klc-Dolina kardinala-Zadobarje-Klc 4 50  
08.09.2012. Žumberačka teška tura 10 120  
02.09.2012. Klc-Kostanjevac-Klc 5 70  
25.08.-02.09.2012. Ohrid-Hajla-Komovi 7 400  
18.08.2012. Pedalama na Sljeme 15 110   Link
02.-05.08.2012. 3. Županijska biciklijada 15 400 1.dan
2.dan
3.dan
4.dan
22.07.2012. Klc-Netretić-Bosiljevo-Beč-Zadobarje-Klc 7 70  
21.07.2012. Klc-Popović Brdo-Brežani-Blatnica-Kupčina-Klc 3 60  
15.07.2012. Klc-D.Resa-Lipa-Zadobarje-Klc 11 55 km Link
14.07.2012. Klc-Klinca Sela-Pisarovina-Klc 6 80 km Link
08.07.2012. 2.biciklijada Karlovačke 4 rijeke 70 95 km Link
07.07.2012. Klc-Krašić-Škaljevica-Lović-Krašić-Ozalj-Klc 3 75 km Link
30.06.2012. Dolina Kardinala 7 55 km Link
25.06.2012. Putevima 110. brigade 30 155 km Link
16.06.2012. Od Korane do Skradske gore 16 65 km Link
09.06.2012. Oko Učke 8 90 km Link
03.06.2012. Klc-Barilović-G.Stol-Klc 13 75 km Link
26.05.2012. Vrelo Une 26 70 km Link Galerija
23.05.2012. Maraton naopak 6 70 km
20.05.2012. Karlovac - Krašić - Ozalj - Karlovac 10 60 km Link
12.05.2012. Cetingradski sabor 17 120 km Link Galerija
06.05.2012. Klc- Krašić- Medven Draga - Ozalj - Klc 7 60 km Link Galerija
05.05.2012. Klc - Netretić - Rosopajnik - Ribnik - Grdun - Klc 9 65 km Link Galerija
01.05.2012. Prvosvibanjska biciklikada Ogulin - Karlovac 5 80 km

01.05.2012. Prvosvibanjska biciklijada Karlovac 15 25 km

29.04.2012.
9 60 km

28.04.2012. Dolenjski krug 14 85 km Link Galerija
21.04.2012. Dragojlina staza 20 105 km Link Galerija
09.04.2012. Klc - Ozalj - Klc 16 45 km

07.04.2012. Klc - Lipa - Protulipa - Klc 6 50 km
01.04.2012. Klc - Novigrad - Priselci - Vučjak - Klc 3 30 km
Galerija
31.03.2012. Klc - Ladvenjak - Krnjak - Vojnić - Utinja - Klc 10 70 km
25.04.2012. 3. Proljetna biciklijada 70 40 km Link Galerija
24.04.2012. Klc - Jarče Polje - Severin - Lukovdol - Klc 11 110 km
18.03.2012. Klc - Šišljavić - Blatnica - Skakavac - Klc 7 50 km
17.03.2012. Klc - Dolina Kardinala - Klc 10 50 km

15.03.2012. Klc - Rečica - Blatnica - Kamensko - Klc 3 45 km
12.03.2012. Klc – Jarče Polje – Kućevice – Netretić – Klc 7 50 km Link
11.03.2012. Klc – Trg – Police – Bukovac – Netretić – Klc 8 70 km Link
04.03.2012. Klc - Krašić - Škaljevica - Ozalj - Klc 8 55 km

03.03.2012. Klc - Barilović - Generalski Stol - Klc 12 50 km

05.02.2012. Klc - Blatnica - Vukmanić - Ladvenjak - Klc 8 55 km

15.01.2012. Klc - Donja Kupčina - Klc 3 60 km

14.01.2012. Klc - Ozalj - Klc 3 45 km

13.01.2012. Klc - Jarče Polje - Klc 3 40 km
08.01.2012. Uspon na Klek - bez bicikla 13

Galerija
06.01.2012. Klc - Jarče Polje - Klc 4 45 km
Galerija
04.01.2012. Klc - Dolina Kardinala - Zadobarje - Klc 4 50 km
02.01.2012. Klc - Zadobarje - Jarče polje - Zadobarje - Klc 3 40 km
Galerija

Vožnje u 2011. godini