Jednodnevna putovanja za članove kluba 2019.

13.04.
29.06.
27.07.
15.08.

Po vučjim stazama
Do kapije i nazad
Goranska 2 jezera
Velika Gospa

Biciklijade 2019.


07.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Od Korane do Skradske gore
20.06.    Tijelovska biciklijada
25.06.    Putevima 110 brigade
07.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-4.08.  Županijska biciklijada
06.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2019.

20. - 21.07.
15. - 24.08.
14. - 15.09.
Vršič
Paris-Brest-Paris

Pedale idu na more
MARATONI:
13. - 14.07. 

07.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Vožnje u 2016.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 24.01. Planinarski izlet na Japetić 10 9
2 30.01. Klc-Jamnica-B. Kovačevac-Klc 85 4
3 31.01. Tradicionalni uspon na Sv. Geru 25 14
4 07.02. Dolina kardinala 50 5
5 21.02. Carevo Selo-Brig 45 11
6 27.02. Lipa-Protulipa 60 4
7 28.02. Jarče Polje 40 3
8 05.03. Jurovski Brod-Rosopajnik 100 3
9 06.03. Lulić-Krašić-Ozalj 55 7
10 19.03. Josipovo u Cetingradu 110 4
11 20.03. Protulipa-Lipa 60 9
12 26.03. Krašić 50 5
13 28.03. Netretić-Zadobarje 35 3
14 02.04. Jamnica-Lasinja 85 4
15 03.04. Proljetna biciklijada 40 20
16 09.04. Lović Prekriški 65 3
17 16.04. S kolesom po Suhi Krajini 70 12
18 17.04. Donja Kupčina-Skakavac 70 4
19 17.04. Blatnica-Cerovac 55 7
20 23.04. Guslača 80 5
21 30.04. Barilović-G. Stol-Netretić 85 6
22 07.05. U Brodu na Kupi 95 15
23 07.05. Kostanjevac 70 3
24 08.05. Krašić 50 7
25 08.05. Krašićka biciklijada 100 5
26 14.05. Breveto Lipik 225 3
27 21.05. Zdihovo-Trošmarija 95 6
28 22.05. Dolina kardinala 50 7
29 28.05. Lijepa Naša: Karlovac-Otočac 110 13
30 29.05. Lijepa Naša: Otočac-Sveti Rok 90 13
31 30.05. Lijepa Naša: Sveti Rok-Knin 70 13
32 31.05. Lijepa Naša: Knin-Lozovac 50 13
33 01.06. Lijepa Naša: Lozovac-Starigrad Paklenica 95 13
34 03.06. Lijepa Naša: Starigrad Paklenica-Karlobag 50 13
35 04.06. Lijepa Naša: Karlobag-Grabovac 110 13
36 05.06. Lijepa Naša: Grabovac-Karlovac 90 13
37 11.06. Bajina etapa 150 12
38 18.06. Od Korane do Skradske Gore 70 18
39 22.06. Klc-Topusko-Klc 110 10
40 25.06. Putevima 110. brigade 160 22
41 01.07. Ironpedala 400 4
42 10.07. Karlovačke 4 rijeke 95 20
43 17.07. Tour d'France: Aosta-Corvinia-Aosta 110 9
44 18.07. Tour d'France: Aosta-Grand St. Bernard-Aosta 65 9
45 19.07. Tour d'France: La Thuille-Petit St. Bernard-Bourg 45 8
46 20.07. Tour d'France: Sallanches-Chamonix-Sallanches 80 8
47 23.07. Lipa-Protulipa 60 4
48 24.07. KLc-Krašić-Vivodina-Klc 60 4
49 30.07. Klc-Samobor-Mrzlo Polje-Krašić-Klc 130 4
50 31.07. Klc-D. Kupčina-Skakavac-Klc 70 4
51 04.08. Od Kupe do Kapele: Klc-Ogulin 120 12
52 05.08. Od Kupe do Kapele: Ogulin-Slunj 90 12
53 06.08. Od Kupe do Kapele: Slunj-Lasinja 90 12
54 07.08. Od Kupe do Kapele: Lasinja-Klc 90 15
55 13.08. Klc-Ogulin-Bjelsko-Klc 140 3
56 14.08. Klc-Kostanjevac-Klc 75 3
57 15.08. Marija Bistrica 105 10
58 20.08. Klc-Bosiljevo-G. Stol-Lipa-Klc 100 7
59 21.08. Rokovo u Skakavcu 45 4
60 27.08. Stelvio Bike Day: Laas-Stelvio (2.757)-Laas 80 9
61 03.09. Klc-Rosopajnik-Kamanje-Klc 80 7
62 04.09. Klc-Krašić-Trg-Klc 60 6
63 10.09. Dani Kamanja 80 3
64 10.09. Pedale idu na more: Klc-Selce 135 13
65 11.07. Pedale idu na more: Selce-Klc 135 11
66 24.09. Klc-Pisarovina-Skakavac-Klc 85 4
67 25.09. Klc-Bukovlje-Klc 55 7
68 01.10. Planinarski izlet: Zavižan-Rožanski Kukovi 15 16
69 08.10. Klc-Skakavac-Novigrad-Klc 80 4
70 16.10. Klc-Krašić-Vrhovac-Klc 60 9
71 22.10. kod Grge: Klc-Pokupsko-L. Sredičko-Klc 115 5
72 23.10. Klc-Jarče Polje-Klc 45 5
73 29.10. Klc-Barilović-Jankovo Selište (skela)-Kozalj Vrh-Klc 80 6
74 30.10. Posjet HE Ozalj 1 - Munjara 45 23
75 20.11. Klc-Jarče polje-KLc 45 3
76 03.12. Klc-Krašić-Klc 50 3