Jednodnevna putovanja za članove kluba 2019.

13.04.
29.06.
27.07.
15.08.

Po vučjim stazama
Do kapije i nazad
Goranska 2 jezera
Velika Gospa

Biciklijade 2019.


07.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Od Korane do Skradske gore
20.06.    Tijelovska biciklijada
25.06.    Putevima 110 brigade
07.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-4.08.  Županijska biciklijada
06.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2019.

20. - 21.07.
15. - 24.08.
14. - 15.09.
Vršič
Paris-Brest-Paris

Pedale idu na more
MARATONI:
13. - 14.07. 

07.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Vožnje u 2017.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 17.01. Klc-Rečica-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
2 28.02. Klc-Mirkopolje-Krašić-Ozalj-Trg-Klc 55 3
3 01.03. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 5
4 07.03. Klc-Barilović-G. Stol-Jarče polje-Zadobarje-Klc 75 5
5 19.02. Klc-Krašić-Klc 50 4
6 26.02. Klc-Krašić-Klc 50 5
7 04.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 3
8 11.03. Klc-Siča-G. Stol-Bosiljevo-Zadobarje-Klc 90 5
9 12.03. Klc-Rečica-Blatnica-Skakavac-Klc 40 6
10 18.03. Klc-Plešivica-Samobor-Stojdraga-Karlovac 130 6
11 19.03. Klc-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 40 4
12 25.03. Klc-Vukova Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 55 5
13 26.03. Klc-Krašić-Vrhovac-Ozalj-Zadobarje-Klc 55 10
14 01.04. Klc-Jurovski Brod-Pravutina-Rosopajnik-Netretić-Klc 80 3
15 02.04. Proljetna biciklijada 40 20
16 08.04. Klc-Kobilić-Klc-Vučjak-Novigrad-Zadobarje-klc 65 4
17 09.04. Klc-Perjasica-Klc 65 6
18 17.04. Klc-Trg-Jaškovo-Zadobarje-Klc 40 6
19 22.04. Klc-Tounj-Klc 80 4
20 23.04. Klc-Krašić-Lović-Kamanje-Zadobarje-Klc 70 3
21 30.04. Klc-Krašić-Klc 50 5
22 01.05. Prvomajska biciklijada 30 20
23 13.05. Klc-Tounj-Zdihovo-Bosanci-Zadobarje-Klc 100 3
24 14.05. Klc-Kupčina-Klc 60 14
25 20.05. Klc-Metlika-Klc 75 3
26 27.05. Na Krivom putu 110 14
27 28.05. Klc-Kostanjevac-Klc 70 10
28 03.06. Klc-Siča-G. Stol-Lipa-Zadobarje-Zadobarje-Klc 75 5
29 04.06. Klc-Barilović-Belavići-Dubravci-Zadobarje-Klc 60 12
30 10.-17.06. Tour de Suisse 2017. 400 9
31 11.06. Klc-Velemerić-Krnjak-Barilović-Klc 45 11
32 17.06. Bajina etapa 155 9
33 18.06. Klc-Jarče polje-V. Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 60 11
34 22.06. Od Korane do Skradske gore 70 15
35 23.06. Klc-Krašić-Klc 50 3
36 25.06. Putevima 110. brigade 160 15
37 01.-02.07. 4. gardijska - Split-Metković-Dubrovnik 255 6
38 02.07. Klc-Kostanjevac-Klc 75 7
39 08.07. Klc-L. Sredičko-Klc 70 9
40 09.07. Karlovačke 4 rijeke 105 15
41 15.07. Iron-pedala 400 4
42 15.07. Klc-Lasinja-Klc 75 5
43 16.07. Klc-Lipa-Mračin-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 7
44 22.07. Oko Ličke Plješivice 105 9
45 23.07. Klc-Krašić-Klc 50 3
46 23.07. Biciklijada 100 žena 100 8
47 29.07. Klc-Jarče polje-Bosanci-Jarče polje-Klc 70 5
48 30.07. Klc-Donja Kupčina-Klc 60 9
49 03.05.08. Od Kupe do Kapele 390 10
50 13.08. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 6
51 15.08. Marija Bistrica 105 7
52 26.08. Klc-Jarče polje-Klc 40 3
53 27.08. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 8
54 29.08-.3.09. Karlovac-Vukovar 505 17
55 09.09. Biciklijada u Kamanju 65 3
56 10.09. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 4
57 10.09. Klc-Ogulin-Klc + biciklijada 145 3
58 22.09. Dan Europske mobilnosti 10 10
59 23.09. Klc-Vojnić-Petrovac-klc 85 5
60 24.09. Klc-Jaškovo-Zadobarje-Klc 35 4
61 30.09.-01.10. Pedale idu na more (Klc-Selce-Klc) 270 3
62 01.10. Klc-Barilović-Krnjak-Malići-Ladvenjak-Klc 50 8
63 07.10. Cetingradska osmica 45 17
64 08.10. Klc-D. Resa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 50 3
65 14.10. Klc-Hartje-Sošice-Krašić-Klc 105 8
66 15.10. Klc-G. Stative-Netretić-V. Gorica-Novigrad-G. Stative-Klc 60 5
67 21.10. Klc-Pisarovina-Zgb-Sljeme-Zgb-Pisarovina-Klc 200 3
68 22.10. Klc-Trg-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 3
69 28.10. Klc-Skakavac-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
70 29.10. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 4
71 04.11. Klc-Jaska-Samobor-Demerje-Pisarovina-Klc 145 3
72 05.11. Klc-Stative-Netretić-Pišćetke-Zadobarje-Klc 40 8