Jednodnevna putovanja za članove kluba 2020.

23.05.
27.06.
29.08.
15.08.

Zagorski dvorci
Pustinjska
Kanjon Korane
Velika Gospa

Biciklijade 2020.


22.03.   
Proljetna biciklijada
30.05.    Putevima 110 brigade
11.06.    Tijelovska biciklijada
20.06.
    Od Korane do Skradske gore

12.07.    Karlovačke 4 rijeke
1.-2.08.  Županijska biciklijada
04.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2020.

22. - 29.08.
19. - 20.09.
Od Balatona do Baranje
Pedale idu na more
MARATONI:
04. - 05.07. 

05. - 06.09.

Iron Pedala

Karlovački breveto

Vožnje u 2017.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 17.01. Klc-Rečica-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
2 28.02. Klc-Mirkopolje-Krašić-Ozalj-Trg-Klc 55 3
3 01.03. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 5
4 07.03. Klc-Barilović-G. Stol-Jarče polje-Zadobarje-Klc 75 5
5 19.02. Klc-Krašić-Klc 50 4
6 26.02. Klc-Krašić-Klc 50 5
7 04.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 3
8 11.03. Klc-Siča-G. Stol-Bosiljevo-Zadobarje-Klc 90 5
9 12.03. Klc-Rečica-Blatnica-Skakavac-Klc 40 6
10 18.03. Klc-Plešivica-Samobor-Stojdraga-Karlovac 130 6
11 19.03. Klc-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 40 4
12 25.03. Klc-Vukova Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 55 5
13 26.03. Klc-Krašić-Vrhovac-Ozalj-Zadobarje-Klc 55 10
14 01.04. Klc-Jurovski Brod-Pravutina-Rosopajnik-Netretić-Klc 80 3
15 02.04. Proljetna biciklijada 40 20
16 08.04. Klc-Kobilić-Klc-Vučjak-Novigrad-Zadobarje-klc 65 4
17 09.04. Klc-Perjasica-Klc 65 6
18 17.04. Klc-Trg-Jaškovo-Zadobarje-Klc 40 6
19 22.04. Klc-Tounj-Klc 80 4
20 23.04. Klc-Krašić-Lović-Kamanje-Zadobarje-Klc 70 3
21 30.04. Klc-Krašić-Klc 50 5
22 01.05. Prvomajska biciklijada 30 20
23 13.05. Klc-Tounj-Zdihovo-Bosanci-Zadobarje-Klc 100 3
24 14.05. Klc-Kupčina-Klc 60 14
25 20.05. Klc-Metlika-Klc 75 3
26 27.05. Na Krivom putu 110 14
27 28.05. Klc-Kostanjevac-Klc 70 10
28 03.06. Klc-Siča-G. Stol-Lipa-Zadobarje-Zadobarje-Klc 75 5
29 04.06. Klc-Barilović-Belavići-Dubravci-Zadobarje-Klc 60 12
30 10.-17.06. Tour de Suisse 2017. 400 9
31 11.06. Klc-Velemerić-Krnjak-Barilović-Klc 45 11
32 17.06. Bajina etapa 155 9
33 18.06. Klc-Jarče polje-V. Gorica-Netretić-Zadobarje-Klc 60 11
34 22.06. Od Korane do Skradske gore 70 15
35 23.06. Klc-Krašić-Klc 50 3
36 25.06. Putevima 110. brigade 160 15
37 01.-02.07. 4. gardijska - Split-Metković-Dubrovnik 255 6
38 02.07. Klc-Kostanjevac-Klc 75 7
39 08.07. Klc-L. Sredičko-Klc 70 9
40 09.07. Karlovačke 4 rijeke 105 15
41 15.07. Iron-pedala 400 4
42 15.07. Klc-Lasinja-Klc 75 5
43 16.07. Klc-Lipa-Mračin-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 7
44 22.07. Oko Ličke Plješivice 105 9
45 23.07. Klc-Krašić-Klc 50 3
46 23.07. Biciklijada 100 žena 100 8
47 29.07. Klc-Jarče polje-Bosanci-Jarče polje-Klc 70 5
48 30.07. Klc-Donja Kupčina-Klc 60 9
49 03.05.08. Od Kupe do Kapele 390 10
50 13.08. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 6
51 15.08. Marija Bistrica 105 7
52 26.08. Klc-Jarče polje-Klc 40 3
53 27.08. Klc-Lipa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 60 8
54 29.08-.3.09. Karlovac-Vukovar 505 17
55 09.09. Biciklijada u Kamanju 65 3
56 10.09. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 50 4
57 10.09. Klc-Ogulin-Klc + biciklijada 145 3
58 22.09. Dan Europske mobilnosti 10 10
59 23.09. Klc-Vojnić-Petrovac-klc 85 5
60 24.09. Klc-Jaškovo-Zadobarje-Klc 35 4
61 30.09.-01.10. Pedale idu na more (Klc-Selce-Klc) 270 3
62 01.10. Klc-Barilović-Krnjak-Malići-Ladvenjak-Klc 50 8
63 07.10. Cetingradska osmica 45 17
64 08.10. Klc-D. Resa-Jarče polje-Zadobarje-Klc 50 3
65 14.10. Klc-Hartje-Sošice-Krašić-Klc 105 8
66 15.10. Klc-G. Stative-Netretić-V. Gorica-Novigrad-G. Stative-Klc 60 5
67 21.10. Klc-Pisarovina-Zgb-Sljeme-Zgb-Pisarovina-Klc 200 3
68 22.10. Klc-Trg-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 3
69 28.10. Klc-Skakavac-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 4
70 29.10. Klc-Krašić-Ozalj-Zadobarje-Klc 45 4
71 04.11. Klc-Jaska-Samobor-Demerje-Pisarovina-Klc 145 3
72 05.11. Klc-Stative-Netretić-Pišćetke-Zadobarje-Klc 40 8