Jednodnevna putovanja za članove kluba 2018.

28.04.
19.05.
26.05.
13.07.

21.07.
15.08.
07.10.
Bribirske stijene
Kvarnerska rivijera
Mala Iron Pedala
Iron Pedala
19 serpentina
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2018.


15.04.   
Proljetna biciklijada
31.05.    Tijelovska biciklijada
16.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
08.07.    Karlovačke 4 rijeke
2.-5.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2018.

06. - 08.04.
02. - 09.06.
25. - 26.08.  
08. - 09.09.
22.09. - 01.10.
Breveto Balaton
Lijepa Naša 2

Vršič
Pedale idu na more
UCI Innsbruck 2018.

Vožnje u 2018.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 06.01. Klc-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 5
2 06.01. Klc-Jarče Polje-Novigrad-Vučjak-Klc 40 3
3 27.01. Maratonski krug 75 3
4 24.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 4
5 25.03. Klc-Krašić-Zadobarje-Klc 45 8
6 02.04. Klc-Belavići-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 50 15
7 07.04. Brevet: Zaprešić-Kumrovec-Lepoglava-Zaprešić 205 3
8 08.04. Klc-Krašić-Kostanjevac-Ozalj-Klc 70 12
9 15.04. Proljetna biciklijada 45 15
10 22.04. Klc-Galgovo-Samobor-Sv. Nedjelja-Klc 100 9
11 28.04. Bribirske stijene 70 9
06.01.
06.01.
27.01.
24.03.
25.03.
02.04.
07.04.
08.04.
15.04.
22.04.
28.04.