Jednodnevna putovanja za članove kluba 2017.

22.04.
20.05.
14.07.
22.07.
15.08.
07.10.
Čabarsko veselje
Na Krivom putu
Iron Pedala
Lička Plješivica
Velika Gospa

Cetingradska osmica

Biciklijade 2017.


02.04.   
Proljetna biciklijada
15.06.    Tijelovska biciklijada
22.06.    Od Korane do Skradske gore
25.06.    Putevima 110 brigade
09.07.    Karlovačke 4 rijeke
3.-6.08.  Županijska biciklijada

Višednevna putovanja za članove kluba 2017.

29. - 30.04.
19. - 20.08.  
28. - 03.09.
30. - 01.10.
Paška čipka
Vršič
Osijek-Vukovar-Ilok
Pedale idu na more

Jednodnevna biciklistička putovanja 2016.g

SRK Pedala Laganini organizira za članove jednodnevna poučna biciklistička putovanja:

suhakrajina1

16.04.2016. - S kolesom po Suhi krajini

Dvor – Žužemberk – izvor Krke – Dobrepolje – Suha krajina

ubrodunakupi3

07.05.2016. - U Brodu na Kupi

Delnice – Brod n/K – Prelesje – Blaževci - Vrbovsko - Delnice

krnjak2

18.06.2016. - 'Od Korane do Skradske Gore'

Malići - Dugi Dol - Krnjak - Podgorje - Čatrnja - Gornji Skrad - Ponora
nakrivomputu1

23.07.2016. - 'na Krivom Putu'

Jasenak–Breze–Alan–Krivi Put–Brinje–Drežnica- Jasenak

Marija Bistrica1

15.08.2016. - 'Marija Bistrica'

Josipdol - Blata - Glibodol - Jezerane - Modruš – Josipdol

zavizan1

01.10.2016. - Zavižan – Rožanski kukovi