Jednodnevna putovanja za članove kluba 2021.

15.05.
19.06.
24.07.
21.08.

Zagorski dvorci
Tulove grede
Goranska 2 jezera
Banijska istraživanja

Biciklijade 2021.


21.03.   
Proljetna biciklijada
03.06.    Tijelovska biciklijada
22.06.    Putevima 110 brigade
------    Od Korane do Skradske gore
11.07.    Karlovačke 4 rijeke
7.-8.08.  Županijska biciklijada
09.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2021.

23. - 25.04.
17. - 18.07.
18. - 19.09.
Parenzana - Pula
Vršič i dolina Soče 
Pedale idu na more
MARATONI:
26. - 29.08. 

28.08.
Karlovački
Breveto 1000 km

Breveto 200 km

Do kapije i nazad

SRK PEDALA-LAGANINI organizira 29.06.2019. godine (subota) jednodnevno kružno biciklističko putovanje:

- Do kapije i nazad –

S obzirom da se SRK Pedala laganini gotovo uvijek vozi samo biciklijade po asfaltiranim cestama, ovo je jedna od onih koja se najvećim dijelom vozi po makadamu. Želja je da se biciklijadom prođe cestama kojima se rijetko prolazi, te da se tako stigne do ulaza u Slunjski poligon, ali s njegove najsjevernije strane. Nakon toga se planira odmor i ručak na mjestu gdje Mrežnica izlazi iz poligona i nastavlja svoj put prema Karlovcu. U okvir biciklijade se još jednom skreće sa glavne ceste prema MHE Dabrova dolina u kojoj će se malo zadržati i razgledati. Nadamo se i ulasku u prostor hidroelektrane i malom posjetu. Nakon razgledanja uslijedio bi povrataka na glavnu cestu i asfaltom povratak prema Karlovcu.

 

PLAN PUTA (118 km):

Karlovac – Perjasica 30 km   08:00 – 09:30    (30 min odmor)
Perjasica – Primišlje 18 km   10:00 – 11:30    (5 min odmor)
Primišlje – Mrežnica 3 km 11:35 – 12:00    (60 min odmor i ručak)
Mrežnica – MHE Dabrova dolina     
15 km 13:00 – 14:00    (60 min odmor)
MHE Dabrova dolina – Tounj   16 km         
15:00 – 16:00    (30 min odmor)
Tounj – Karlovac 36 km          16:30 – 18:30
   
Hrana i piće:
u vlastitoj režiji

- mapa -

kapija1kapija2

Poveznica na mapu

Pozivaju se biciklisti SRK „Pedala Laganini“ da razmisle o učestvovanju u biciklijadi. Biciklijada se vozi bez pratnje servisnog vozila, te je nužno da se vozi MTB ili cross biciklima, jer je najveći dio trase makadam i šumska cesta. Napominjemo da je zadnje mjesto za opskrbu u Perjasici, tako da je sve potrebno voziti sa sobom ( hrana i voda ). Ručak se organizira na slapu na Mrežnici pored Primišlja.