Jednodnevna putovanja za članove kluba 2021.

15.05.
19.06.
24.07.
21.08.

Zagorski dvorci
Tulove grede
Goranska 2 jezera
Banijska istraživanja

Biciklijade 2021.


21.03.   
Proljetna biciklijada
03.06.    Tijelovska biciklijada
22.06.    Putevima 110 brigade
------    Od Korane do Skradske gore
11.07.    Karlovačke 4 rijeke
7.-8.08.  Županijska biciklijada
09.10.   Cetingradska osmica

Višednevna putovanja za članove kluba 2021.

23. - 25.04.
17. - 18.07.
18. - 19.09.
Parenzana - Pula
Vršič i dolina Soče 
Pedale idu na more
MARATONI:
26. - 29.08. 

28.08.
Karlovački
Breveto 1000 km

Breveto 200 km

Vožnje u 2018.godini

Redni broj vožnje Datum
[d/m]
Relacija / naziv vožnje Dužina puta [km] Broj sudionika
1 06.01. Klc-Šišljavić-Lasinja-Skakavac-Klc 80 5
2 06.01. Klc-Jarče Polje-Novigrad-Vučjak-Klc 40 3
3 27.01. Maratonski krug 75 3
4 24.03. Klc-Lipa-Protulipa-Klc 60 4
5 25.03. Klc-Krašić-Zadobarje-Klc 45 8
6 02.04. Klc-Belavići-Jarče Polje-Zadobarje-Klc 50 15
7 07.04. Brevet: Zaprešić-Kumrovec-Lepoglava-Zaprešić 205 3
8 08.04. Klc-Krašić-Kostanjevac-Ozalj-Klc 70 12
9 15.04. Proljetna biciklijada 45 15
10 22.04. Klc-Galgovo-Samobor-Sv. Nedjelja-Klc 100 9
11 28.04. Bribirske stijene 70 9
12 29.04. Split - Pakoštane 130 4
13 30.04. Pakoštane - Maslenica 100 4
14 01.05. Prvomajska biciklijada 35 17
15 06.05. Klc - Barilovićki Leskovac - Brig - Novigrad - Klc 45 8
16 12.05. Kod Abida na janjetini 120 11
17 13.05. Klc - Krašić - Zadobarje - Klc 50 10
18 19.05. Kvarnerska rivijera 130 16
19 20.05. Klc - Poljice - Brig - D.Resa - Klc 45 12
20 26.05. Mali Iron Man 200 4
21 27.05. Klc - Rečica - Šišljavić - D.Kupčina - Klc 70 5
22 27.05. Biciklijada 3 rijeke 116 3
23 03.06. Klc - Jarče Polje - Klc 40 3
24 02.-09.06. Lijepom našom 2 770 6
25 10.06. Klc - Kostanjevac - Klc 70 4
26 24.06. Klc - Netretić - Jaškovo - Zadobarje - Klc 40 5
27 25.06. Putevima 110. brigade 155 23
28 30.06. Klc - Netretić - Bosanci - Vrbovsko - Zadobarje - Klc 110 4
29 01.07. Klc - Mahično - Vučjak - Sv. Fabijan - Klc 40 12
30 07.07. Sv.Ned. - Slunj - Ogulin - Delnice - Klc - Sv.Ned. 425 3
31 08.07. Biciklijada 4 rijeke 100 117
32 15.07. Klc - Krašić - Zadobarje - Klc 45 5
33 18.07. 19 serpentina 100 15
34 22.07. Klc - Zadobarje - Netretić - J.Polje - Klc 50 6
35 28.07. Klc - Krašić - Lović - Kamanje - Klc 75 5
36 29.07. Klc - Mahično - Trg - Zadobarje - Klc 55 5
37 02.-05.08. Županijska biciklijada 400 8
38 15.08. Velika Gospa 100 16
39 18.08. Klc - N.Mesto - Samobor - Pisalovina - Klc 200 3
40 19.08. Klc - Brig - Zvečaj - Lipa - Protulipa - J.Polje - Klc 60 8
41 25.08. Klc - Krašić - Ozalj - Zadobarje - Klc 50 4
42 01.09. Breveto Našice 405 3
43 08.-09.09. Pedala ide na more 275 4
44 09.09. Klc - Pisarovina - Klc 85 4
45 14.-16.09. Rovinj 100 9
46 16.09. Klc - Krašić - Kostanjevac - Ozalj - Klc 70 7
47 23.09. Klc - Perjasica - Mrežnica - K.Selište - Klc 95 6
48 29.09. Klc - Šišljavić - L.Sredičko - Šišljavić - Klc 80 4
49 30.09. Klc - Zadobarje - J.Polje - Zadobarje - Klc 45 3
50 06.10. Mali maratonski krug 45 4
51 07.10. Cetingradska osmica 45 20
52 14.10. Klc - Netretić - V.Gorica - J.Polje - Klc 55 4
53 04.11. Klc - Krašić - Škaljevica - Ozalj - Zadobarje - Klc 55 8
54 11.11. Klc - Barilović - Belavić - Kozalj Vrh - J.Polje - Klc 60 7
55 17.11. Veliki maratonski krug 80 4
56 18.11. Klc - Krašić - Kostanjevac - Ozalj - Klc 75 3
57 29.12. Klc - Krašić - Klc 50 6